Pridobitev koncesije za obratovanje peskokopa v Mali Gori

Zaradi razvoja betonarne in vse uspešnejšega delovanja, oddaljenosti obstoječih peskokopov in nenazadnje vse strožjega trga, smo prišli do potrebe po lastnem pridobivanju agregata iz lokalnega kraja. Ta možnost se je odprla, ko smo ugotovili, da je na področju Male gore v Občini Kočevje možen prostor za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine. Po več neuspešnih poizkusih smo bili na koncu le uspešni in smo z januarjem 2015 pridobili koncesijo od Republike Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, za rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora.