Opis projekta

Investitor:   Občina Kočevje
Leto izgradnje:   2013
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

Prenovitev fasade osnovne šole z upoštevanjem meril Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Poseg

Ker je objekt pod spomeniškim varstvom, je bilo treba upoštevati merila in zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine. To je pomenilo odstranitev spodnjega in osrednjega venca ter nadomestitev z repliko iz stiroporja. Zgornji podkapni venec se lahko ohrani, saj bi odstranitev le-tega ogrozilo statično stabilnost konstrukcije ostrešja. Fasada se obloži s 15cm debelo toplotno izolacijo iz kamene volne in je skupaj z zaključnim slojem in podzidkom sistem Roefix. Toplotna izolacija se ne oblaga le na osrednjem vhodnem delu, saj bi se s tem izgubil velik del rizalitnih detajlov fasade, kar pa s strani ZVKDS ni dopustno.