Opis projekta

Investitor:   Občina Kočevje
Leto izgradnje:   2013
Arhitektura: O-Projekt d.o.o.

Prenova kompletne fasade in rekonstrukcija inštalacij za ogrevanje in prezračevanje šole.

Poseg

Oblaganje ovoja stavbe s 16cm debelo toplotno izolacijo iz kamene volne ter zaključnim slojem. Fasada je v celoti sistem Roefix. Pod strojno inštalacijska dela spada izvedba nove prezračevalne rekuperacijske naprave skupaj s priključki in novimi zračnimi kanali.