Parna kotlovnica na lesno biomaso

 

Opis Projekta

Investitor:   Melamin d.d., Kočevje
Leto izgradnje:   2013/14
Arhitektura:   O-Projekt d.o.o. Kočevje

Za potrebe podjetja Melamin d.d. Kočevje se poruši stara stavba kotlovnice in zgradi nova, prav tako se na novo zgradi stavba zalogovnika za shranitev lesenih sekancev.

Poseg

Objekt kotlovnice je delno temeljen z armirano betonsko temeljno ploščo, delno pa s točkovnimi temelji, v katere so čašasto vpeti jekleni stebri konstrukcije. Konstrukcija je v celoti iz jeklenih pocinkanih H in I profilov, ki so požarno odporni 30 minut. Stena je sestavljena iz fasadnih sendvič panelov debeline 10 cm in je v sestavi iz toplotne izolacije (kamena volna) ter kovinskih plošč, barve standardne po RAL-u. Strešna konstrukcija je prav tako jeklena iz I in H nosilcev. Je dvokapnica in krita s pločevinastimi sendvič paneli. Okna so zastekljena s termopan steklom, odpira pa se vsako drugo okno zaradi dostopnosti čiščenja.
Objekt zalogovnika je temeljen z armirano betonsko temeljno ploščo. Konstrukcija je v celoti iz armiranega betona in ni toplotno izolirana. Fasada se obdela kot vidni beton naravne barve. Streha je ravna, nepohodna, krita samo s slojem hidroizolacije. Ob zadnji strani zalogovnika je speljan kovinski transporter, ki se priključi na kotlovnico. Objekta se ogradita z varnostno industrijsko ograjo.

Ambulanta Medicointerna

Opis projekta

Investitor:   Zasebni lastnik
Leto izgradnje:   2011
Arhitektura: O-Projekt d.o.o., Kočevje

Za potrebe investitorja se je porušil star in dotrajan objekt ter zgradil nov zdravstveni objekt v Kočevju.

Poseg

Tloris novega objekta je sestavljen iz dveh pravokotnikov gabaritov 16,10mx10,80m in 12,20mx10,30m. Zunanje in notranje nosilne stene so armiranobetonske debeline 20cm. Predelne stene so pretežno iz siporeksa, deloma iz mavčno kartonskih plošč. Predelne stene v ordinacijah morajo imeti zvočno zaščito 47 dB. Streha je dvokapna z naklonom 15° in je krita s pločevino.