Zaradi razvoja betonarne in vse uspešnejšega delovanja, oddaljenosti obstoječih peskokopov in nenazadnje vse strožjega trga, smo prišli do potrebe po lastnem pridobivanju agregata iz lokalnega kraja. Ta možnost se je odprla, ko smo ugotovili, da je na področju Male gore v Občini Kočevje možen prostor za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine. Po več neuspešnih poizkusih smo bili na koncu le uspešni in smo z januarjem 2015 pridobili koncesijo od Republike Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, za rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna apnenec v pridobivalnem prostoru Peskokop Mala gora za dobo 23 let.

OPIS

Mineralni agregat (pesek) je močno zdrobljen tehnični kamen frakcij premera do nekaj deset milimetrov. Je najtrša komponenta betona, ki mu daje skelet, meša pa se v granuliranih delih, tako da vsebuje delež peska, zrna drobirja in prah. Mineralni agregat se razlikuje predvsem po načinu pridobivanja. Ali je lomljenec, ki nastane z drobljenjem večjih kosov kamna, ima ostre robove, manj trdna zrna zaradi notranjih razpok, ki nastanejo med procesom drobljenja, ali pa je gramoz, ki je aluvialnega izvora, z oblimi robovi in raznoliko mineralno sestavo. Ločimo grob mineralni agregat, ki vsebuje zrna premera nad 4mm in drobni mineralni agregat z zrni, manjšimi od 4 mm. Najpogosteje uporabljani drobni mineralni agregat je pesek, ki nastane z naravnim razpadanjem skal. Velikost zrn mineralnega agregata je odvisna od velikosti konstrukcije, v kateri uporabljamo beton, katerega sestavni del je agregat. Prevelika zrnavost agregata lahko povzroči zmanjševanje hidratacijske temperature betona, kar pripelje do njegovega prehitrega sušenja in manjšo trdnost betona, zaradi slabe zapolnitve prostora med večjimi zrni. Oblika zrn je odvisna od izvora agregata. Pri vodonosnih agregatih so zrna kroglaste oblike, pri lomljenih agregatih pa kvadrataste. Zaobljena zrna omogočajo boljšo vgradnost, lomljeni agregati pa dosegajo višjo trdnost.

Glede na površino ločimo grobe in fine mineralne agregate. Grobi mineralni agregati omogočajo boljšo vezavo med cementnim kamnom in zrnom agregata, zato izboljšujejo trdnost nastalega betona, vendar pa so hkrati zaradi svoje grobosti tudi težje vgradni. Od trdnosti uporabljenega mineralnega agregata je seveda odvisna trdnost pripravljenega betona. Zato pri gradnji, kjer potrebujemo trdnejše betonske konstrukcije, uporabljamo trdnejše mineralne agregate, predvsem granitna zrna. V manjši meri, se lahko pri doseganju trdnosti betona, dodaja večjo količino cementa in na ta način doseže večja ekonomičnost gradnje.

Izrednega pomena pri zagotavljanju kakovosti pripravljenega betona je ravno zrnavost mineralnega agregata oz. njegova ustrezna granulometrijska sestava. Ta namreč omogoča izdelavo svežega betona z ustreznimi lastnostmi vgradljivosti, kohezije in odpornosti pri izločanju vode, ustrezne lastnosti kasneje nastalega otrdelega betona (ustrezno trdnost, trajnost in videz površine) in onemogoča segregacijo sveže betonske mešanice.

VLOGA AGREGATA V BETONU

  • znižujejo ceno betona; so razmeroma poceni, ker postopek pridobivanja ni drag
  • ustrezno sestavljeni po frakcijah ustvarjajo koheziven material, ki ga je lahko obdelovati v svežem stanju
  • zmanjšujejo krčenje betona

Mineralni agregati služijo tudi za:

  • uravnavanje površinske trdote betona, ker so večinoma bolj odporni na obrus kot cementni kamen, ki povezuje agregat; pri posebnih zahtevah se lahko uporabijo tudi obrusno odporni agregati iz granita ali ostalih trdnih magmatskih kamenin
  • ustvarjanje barvitosti betonske površine ali njene sposobnosti, da odbija svetlobo
  • kontrolo gostote
  • zvišanje požarne odpornosti betona

DELITVE MINERALNEGA AGREGATA

Osnovna delitev mineralnega agregata (peska):

Naziv Opis zrn
gramozi več kot 50% vseh zrn večjih od 2 mm
peski več kot 50% vseh zrn večjih od 0,06 mm
debeli gramoz velikost zrnja med 20-60 mm
srednje debel gramoz velikost zrnja med 6-20 mm
droben gramoz velikost zrnja med 2-6 mm
debeli pesek velikost zrnja med 0,6-2 mm
srednje debel pesek velikost zrnja med 0,06-0,2 mm
droben pesek velikost zrnja med 0,02-0,06 mm

Za komercialno rabo se uporabljajo naslednje frakcije gramoza (peska):

Naziv Opis zrn
droben pesek velikost zrnja med 0-4 mm
srednje droben pesek velikost zrnja med 4-8 mm
srednje debel pesek velikost zrnja med 8-16 mm
debel pesek velikost zrnja med 16-31 mm
debelejši pesek velikost zrnja med 31-62 mm
“mačje glave”, kugle velikost zrnja nad 62 mm