PREDSTAVITEV

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 z namenom izvajanja vseh vrst gradbenih del. Temelji podjetja izhajajo iz dolgoletne tradicije gradbeništva v Kočevju, ki je bilo že v preteklosti poznano širom Evrope.

Bogate izkušnje smo v času delovanja nadgradili s strokovnim znanjem in moderno mehanizacijo, tako da smo lahko kos tudi najzahtevnejšim izzivom. K izvedbi vsakega projekta pristopimo celovito ter v skladu z zakonskimi določili in skušamo zadostiti željam naročnika. Vodila našega dela temeljijo na načelih dobre poslovne prakse, visoke kvalitete ter pravočasno in v rokih izdelanih pogodbenih določilih.

Podjetje razpolaga z naslednjimi lastnimi ekipami:

  • železokrivnica
  • strojni in vozni park
  • fasaderji in slikopleskarji
  • keramičarji
  • zidarji in tesarji

Za vsa ostala dela, ki so potrebna za finalno izvedbo projekta pa sodelujemo s priznanimi kooperanti.

NAŠA DEJAVNOST

  • visoke gradnje (splošna gradbena dela, zaključna dela in instalacije) za industrijske, poslovne, stanovanjske, javne in sakralne objekte
  • nizke gradnje (izgradnja cest, komunalno opremljanje, ureditev okolic)

VIZITKA

Naslov: Obnova Kočevje d.o.o.
Trg Svetega Jerneja 4
1330 Kočevje

Id. št. za DDV: SI 81226055
Matična številka: 5455065
Transakcijski račun: 02320-0017088204 pri Novi LB d.d.
Šifra dejavnosti: 45.210
Število zaposlenih: 60

Telefon:
01-895 36 72
01-895 41 33
01-895 13 69

Telefaks:
01-895 36 73

EKIPA

Vodstvo

Direktor: Franci Rupnik
E-naslov: franci.rupnik@obnova-kocevje.si

Pisarna

Tajništvo: Tatjana Janež
E-naslov: tatjana.obnova@siol.net

FRS in kadrovska služba: Marjeta Rupnik
E-naslov: marjeta.rupnik@obnova-kocevje.si

Komerciala: Marjeta Fabijan
E-naslov: komerciala@obnova-kocevje.si

Kalkulacije: Franc Zupančič
E-naslov: franc.zupancic@obnova-kocevje.si

Operativa

Branko Kverh, 041 404 446
Mato Viljušič, 041 447 494
Danijel Papež, 041 447 921

Materialno skladiščno poslovanje
in vozni park

Miha Rupnik, 051 314 362
E-naslov: obnova.kocevje1@siol.net