PREDSTAVITEV

Ustanovitev projektivnega podjetja O-Projekt d.o.o. je omogočila skupini Obnova celostno podobo. Ker ima O-Projekt d.o.o svoj sedež v upravni hiši Obnova Kočevje d.o.o., na Trgu Svetega Jerneja 4 v Kočevju, lahko stranki na enem mestu ponudimo kompletno storitev v zvezi z gradnjo ali prenovo in sicer od priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, do izdelave projektov in na koncu do izgradnje in finalne izdelave objekta.

Temu se pridružuje še betonarna s katero lahko ponudimo visokokvalitetne betone ter kamnolom, ki omogoča pester izbor peska.

DEJAVNOST DRUŽBE O-PROJEKT

VIZITKA

Naslov: O-Projekt d.o.o.
Trg Svetega Jerneja 4
1330 Kočevje

Lokacija betonarna: Poslovna cona Lik
Novomeška cesta
1330 Kočevje

Id. št. za DDV: SI77954785
Matična št.: 1589334
Transakcijski račun: 02320-0090254819 pri Novi LB d.d.
Šifra dejavnosti: 71.111
Število zaposlenih: 12

Telefon komerciala in računovodstvo: 01-895 36 72
Telefon projektivni biro: 01-893 15 53
Telefon betonarna: 01-895 34 00
Telefaks: 01-895 36 73

EKIPA

Vodstvo

Direktor: Franci Rupnik
E-naslov: franci.rupnik@obnova-kocevje.si

Projektiranje

Odgovorni projektant in prokurist: Jamal Jibrin, univ.dipl.inž.gradb.
E-naslov: jamal.jibrin@obnova-kocevje.si

Arhitekt: Lucija Kovačec, univ.dipl.inž.arh.
E-naslov: oprojekt.kocevje@gmail.com

Betonarna

Prokurist: Miha Rupnik
Telefon: 051 314 362
E-naslov: betonarna.oprojekt@siol.net