Beton je eden temeljnih materialov v gradbeništvu, zato smo se po dolgih letih razočaranj na področju ponudb kvalitetnega betona, kakršnega smo želeli ponujati strankam, odločili za izgradnjo lastne – računalniško vodene betonarne. Od začetka si tudi prizadevamo za pridobitve vseh potrebnih certifikatov za izdelke, ki jih prodajamo in vgrajujemo.

Trdnosti razred betona je tlačna vrednost betona po 28 dneh izražena v N/mm2. Trdnostni razred ugotavljamo s preizkusom vzorčnih kock standardnih velikosti, ki jih priglašeni organ za certificiranje in kontrole proizvodnje stre 28 dni po izdelavi in ugotovi dejansko trdnost. Tlačna trdnost betona s starostjo narašča (tudi po več kot 20 letih), saj hidratizacija cementa še zmeraj poteka. Različni trdnostni razredi se uporabljajo za različne namene in potrebe in po evropskih standardih mi ponujamo naslednje:

  • NAVADNI BETONI:

Betoni za enostavno uporabo, podložne betone, nenosilne konstrukcije, betoni za zunanje ureditve.

  • LAHKI BETONI:

Betoni za izravnavanja, pode, nenosilne zidove, estrihe.

  • ČRPNI BETONI:

Betoni s posebnimi lastnostmi, odporni proti zmrzovanju, odporni proti zmrzovanju z navzočnostjo soli, vodonepropustni, betoni za nosilne konstrukcije, konstrukcije grajene v specialnih vremenskih pogojih, za ceste, tunele, podvodna dela, prednapete konstrukcije, pregrade, industrijski tlaki.

CERTIFIKATI:
Certifikat o skladnosti sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo >>
Certifikat tovarniške kontrole >>

CENIKI:
Cenik 1.2.2016 >>