Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov

Pri novogradnjah in obnovi objektov se srečujemo z odvečno zemljo iz zemeljskih izkopov ali ostanki kamna, betona, opeke in drugih materialov, ki nastanejo pri obnovi ali rušenju objektov.

Namen predelave gradbenih odpadkov ni le v zmanjševanju in v ustrezni obdelavi gradbenih odpadkov, temveč tudi v pridobivanju recikliranih (mletih) agregatov, ki predstavljajo kvalitetne materiale za ponovno uporabo v gradbeništvu. Zaradi raznolike sestave, zračnosti in ponovne vezave zdrobljenih cementnih zrn so reciklirani agregati tehnično boljši, ekonomsko pa izenačeni s klasičnimi materiali.

Preberi več “Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov”